Vyhodnotenie IV.špeciálky Klubu chovateľov wyandotiek 2013 v K.D. vo Sverepci

ZDROBNENÉ

V širokej plejáde zdrobnených wyandotiek, ktorých bolo vystavených 137 ks zvierat v dvanástich farebných rázoch,ktoré vystavilo 18 členov klubu. Najviac bolo vystavených bielych 30 ks rôznej kvality, kde sa našli naozaj vynikajúce zvieratá , ale na jednofarebný ráz aj slabšie. U viacerých zvierat sa vyskytli kratšie trupy/na hranici vyradenia/ u niektorých žltý nádych operenia a nízke, alebo naopak vysoké postoje. Dobré ocenenie 95 b. a titul šampióna výstavy získal kohút majiteľa Petra Marčišovského, 285 b. kolekcia majiteľa Jaroslava Maskala, ktorá získala ČC a z nej sliepka ocenená 96 b. získala titul šampiónky farebného rázu. Čierne boli vystavené 3 zvieratá dobrej kvality, kde kohút ocenený 95 b. majiteľa Jozefa Budoviča získal ČC. Žlté bielo krahulčie boli vystavené 2 ks, slabej kvality, najmä čo sa týka typu a najmä neohraničenej rozmazanej kresby. Žltých bolo vystavených 5 ks priemernej kvality, kde treba zlepšiť najmä vyrovnanú základnú farbu a v jednom prípade stavbu kostry. U strieborno sfarbených vlnitých bolo vystavených 12 ks pomerne dobrej kvality, kde kohút ocenený 95 b. získal titul šampión farebného rázu a celá kolekcia získala ČC majiteľ Michal Ivanec.

U tohto rázu treba dať pozor na výšku postoja, výšku chvosta a ucelenosť lemov. Jarabičích vlnitých bolo vystavených 6 ks priemernej kvality, kde tre zlepšiť základnú farbu, rovnomerné lemovanie, šírku a nasadenie chvostov. Oranžovo vlnitých bolo vystavených 18 ks,kde treba skonštatovať, že sa kvalita mierne zhoršila oproti minulému roku najmä, čo sa týka sfarbenia, výšky ale aj šírky postojov, ojedinele aj šírky peria. Za zmienku stojí 95 b. ocenená sliepka majiteľa Mgr. Denisa Líšku, ostatné boli ocenené VD, ale aj dva kohúti mali výluku. Biela kolumbia čierna vystavené 6 ks z toho jedna kolekcia výborne ocenená 285 b. získala titul majstra klubu a z nej sliepka titul šampión výstavy, majiteľ Radim Oravec, toto bola naozaj veľmi pekná kolekcia. Podľa môjho názoru u kohúta by som vyžadoval mierne vyšší postoj resp. viac išlo o malý nepomer dĺžky behákov k dĺžke stehien čím kohút  pôsobil správnym dojmom,u druhej kolekcie bola moc tmavá farba preražajúca na povrch. U strieborných čierno lemovaných bolo vystavených 15 zvierat slabšej kvality, kde 94 b. ocenená sliepka získala titul šampión farebného rázu, majiteľ ing. Ján Kadík. U ostatných boli viaceré nedostatky ako nesprávna výška postoja, užšie trupy, užšie lemovanie a nižšie nesené chvosty. Zlaté čierno lemované vystavených bolo 6 ks slabšej kvality, najväčší problém bol v zlatej základnej farbe, šírke trupu, výške postoja a v lemovaní. Podobne aj u zlatých bielo lemovaných, z ktorých boli vystavené 3 ks. Zlatých modro lemovaných bolo celkom vystavených 15 ks priemernej kvality obdobné nedostatky ako pri zl. čierno lemovaných. Lososových bolo vystavených celkom 11 ks, kde 94 b. ocenený kohút získal ČC, majiteľ Miroslav Porubský, ostatné zvieratá mali problémi s kresbou najmä v letkách, výškou postoja a šírkou trupu v nasadení chvosta. Celkovo treba skonštatovať, že v kvalite vystavených wyandotiek sa treba zamerať na sústavné zlepšovanie kvality najmä v type, kresbe,v lemovaní, v základnej zlatej farbe, ale aj vo farbe podsady. Na to je nutné robiť naozaj tvrdý výber v zaraďovaní zvierat do chovu, aj keď menší počet, ale skutočne tých najlepších zvierat, ktoré máme.Pohár predsedu klubu za najväčší počet vystavených zvierat získal Miroslav Flimel, ktorý vystavil 21 zvierat v kresbových rázoch. Výbor klubu chovateľov wyandotiek a ZO SZCH Sverepec udelili ďakovnú plaketu za dlhodobú pomoc a spoluprácu OU vo Sverepci, ktorú prevzal starosta obce Maroš Ondráš.

 

Zvieratá ocenili posudzovatelia SZCH František Ranínec,Štefan Henžel a Jaroslav Capek, ktorí ochotne odpovedali na dotazy chovateľov a snažili sa poradiť chovateľom ako zlepšiť kvalitu zvierat, za čo im patrí srdečná vďaka.

Na výstave sa predalo 11 kohútov a 8 sliepok a chovatelia si medzi sebou povamieňali 10 kohútov a pomohli sme aj priateľom z ČR, veľkým jarabičím kohútom a bielimi sliepkami. Z celkového vyhodnotenia a ohlasu návštevníkov chovateľov, ale aj  hostí nečlenov SZCH konštatujem, že táto špeciálka bola najlepšia zo štyroch ktoré klub doposial uskutočnil a splnila svoje poslanie pri záchrane a rozširovaní wyandotky u nás ako aj nadviazaní nových priateľstiev a výmene skúseností.

Oceneným gratulujem, ostatným ďakujem za účasť a oboslanie výstavy a všetkým prajem veľa zdravia a chovateľských úspechov.

Klement Kubiš, predseda klubu

Foto galéria tu.

Prevzate zo http://wyandotka.weblahko.sk